Yoga

På min kundaliniyoga utbildning fick jag lära mig att det finns 3 olika ursprungsyogor. Kundaliniyoga Hathayoga och Ashtangayogan! Idag med alla typer av yoga så kommer teknikerna från någon av dessa. Det handlar om att få själen anden och det fysiska i balans till att bli ett. Att bli medveten om sin andning! Stärka kroppens fysik nervsystem och blodcirkulation ! Att gå in i sig själv. Lyssna på sin själ.