Healing

Healingen är ljus kärlek energi. Den hjälper dig att komma ner i djupavslappning och läka dig på djupet både från detta och tidigare liv. Healingen balanserar dina chakran och stärker auran. Många upplever att de kommer djupare in i sig själva och läkning sker. Jag blir en kanal som kanaliserar energi med hjälp av mina händer.Du har både en fysisk kropp en energi kropp och en mental och psykisk kropp som verkar som bäst när alla är i balans. Inom kundaliniyogan pratar man också om att man har 10 kroppar.(Mer info där) Energikroppen består av chakran. Hjul på sanskrit. När ett chakra inte är i balans så påverkar det resten av de olika chakran. Låt sig att halschakra som har färgen blå är i obalans. Det kan yttra sig som att hen då har svårt att säga sin mening sin saning. Får ont i halsen. Healingen vet var den ska balansera och läka. All läkning sker alltid inom en. Människan har en fantastisk läkningsförmåga och hjälper man sin kropp psyke ande genom rätt högfrekvent mat, naturens apotek och rörelse man älskar kommer det ska en förändring. Färger dofter är helande.