Meditation 

Att bemästra sinnet att vara helt i nuet! Meditation förknippar många kanske med en person som sitter i lotusställning med stängda ögon! Lugn musik och tända ljus!Ja det är en teknik! Meditation är också när du helt går in i nuet med totalt närvaro! Kanske har du upplevt att du suttit och kört bil långt och utan att tänka på det har du helt plötsligt kört 10 mil utan att reflektera över det, men ändå med stor närvaro! När man älskar att göra något och går in i det 100 procent! Att förena det fysiska med det andliga det oändliga! Att gå i skogen en varm sommar dag och bara njuta i nuet är ett slags varande!